• Aanmelden
  • Open dag groep 7

Ons Daltononderwijs

De leerlingen van nu hebben het niet gemakkelijk. Enerzijds zijn ze nog volop op zoek naar zichzelf, anderzijds moeten ze ook al bezig zijn met de vraag welke vervolgopleiding en welk beroep straks het beste bij hen past. En aangezien de samenleving er alleen maar complexer op is geworden, is deze laatste vraag steeds moeilijker te beantwoorden.

Ik ben ervan overtuigd dat onze daltonkernwaarden richting geven aan het zoekproces dat onze leerlingen ondergaan.

Leerlingen op het Spinoza Lyceum leren zelfstandig te werken. De daltonstudiewijzer biedt leerlingen voldoende houvast en tijdens de reguliere lessen en het dagelijkse daltonuur op school worden leerlingen in de gelegenheid gesteld deze zelfstandigheid in de praktijk toe te passen.

Daarnaast vinden we het enorm belangrijk dat leerlingen écht leren samenwerken. Ieder mens maakt immers in het dagelijks leven deel uit van meerdere levensgemeenschappen en dan is het belangrijk dat ze over voldoende vaardigheden beschikken om goed binnen een groep te kunnen functioneren.

Vertrouwen geven is misschien nog wel het allerbelangrijkste. Vertrouwen in leerlingen en vertrouwen in elkaar. Door vertrouwen te geven bieden we leerlingen de ruimte om zelf het onderwijsleerproces vorm te geven, bieden we ze de ruimte om te mogen zijn wie ze zijn. We leren ze om verantwoordelijkheid te nemen voor de keuzes die ze elke dag weer opnieuw maken. Juist dan ontstaan er mogelijkheden om de talenten van elke leerling tot ontwikkeling te laten komen. Eén dag rondlopen op het Spinoza Lyceum en je staat versteld van de vele verschillende talenten van onze leerlingen.

Leren ontstaat op het moment dat je terugkijkt op wat je gedaan hebt, nagaat waarom dingen goed en niet goed zijn gegaan. Door leerlingen regelmatig te laten reflecteren op datgene wat ze dagelijks in de praktijk toepassen, ontstaat als van nature een leercyclus die hen helpt om telkens weer de juiste vervolgstappen te maken.

Kortom, ons daltononderwijs bereidt onze leerlingen voor op de zeer ingewikkelde samenleving waarin we leven, leert ze om de goede keuzes in het leven te maken zodat ze straks niet alleen succesvol zullen zijn, maar ook gelukkig en dat is misschien nog wel het allerbelangrijkste in het leven.

 

Jan Paul Beekman

Rector Spinoza Lyceum

 
spinozalyceum Morgen om 17.00 uur extra brugklasvoorlichting voor muziekplus op het Spinoza Lyceum.
spinozalyceum Bijzonder trots zijn wij op Mohammed el Ghari uit 2G2 en Rikkie Gieler uit 2G1 die allebei zijn doorgedrongen tot... https://t.co/yHcODQqFEl
spinozalyceum ‘we wensen alle leerlingen in groep 8 veel succes met hun schoolkeuze'
spinozalyceum Donderdag 15 februari van 17.00 uur tot 18.00 uur : informatie over muziek-plus op het Spinoza Lyceum; op weg... https://t.co/18DW0puIl1
spinozalyceum Het is zover : het Spinoza Lyceum opent vandaag zijn deuren en laat zien wat het allemaal in huis heeft.

  

 info@spinozalyceum.nl

 020 - 5 777 444