Bezoek aan de Nederlandsche Bank

3A en 3G brachten in de projectweek een bezoek aan de Nederlandse Bank. Dit bracht de leerlingen veel rijkdom, voornamelijk in de vorm van kennis over de taken van DNB. de leerlingen mochten in de stoelen van de Europese landen gas geven (of remmen) om de Europese rentestand te bepalen. Ook leerden ze over echtheidskenmerken van bankbiljetten, de binnenkant van een pinapparaat en keken ze zuur naar geldbriefjes die versnipperd werden. Een leuke, leerzame middag die de begeleidende docenten super trots maakten, toen DNB zeiden dat het Spinoza Lyceum altijd van harte welkom was met deze leuke en enthousiaste leerlingen.

Foto ANP

  

 info@spinozalyceum.nl

 020 - 5 777 444