Bezoek Dienst Zuidas

Dankzij een moeder van twee Spinoza leerlingen die werkzaam is bij de gemeente Amsterdam, is vandaag de 5 havo aardrijkskundeklas op excursie geweest naar de Dienst Zuidas van de gemeente Amsterdam. De excursie begon rondom een imposante maquette van het hele gebied. Ook het Spinoza Lyceum was op de maquette terug te vinden, merkwaardigerwijs zonder de nieuwbouwvleugel?! Rondom deze maquette kregen we uitleg van John, als jurist verbonden met de ruimtelijke ordening van de Zuidas. Duidelijk werd dat de gemeente nog flinke plannen heeft met het gebied, er komen nieuwe kantoren en ook woningen bij waar groen en sportvelden in ieder geval voorlopig behouden blijven. Terwijl op de achtergrond de auto's vrolijk verder raasden werd duidelijk dat dit in de toekomst onder de grond gaat plaatsvinden.

Na deze interessante bespreking kregen we een presentatie te zien over de geschiedenis en de rol van de Zuidas binnen Nederland/de wereld. Deze presentatie eindigde met allerlei voorbeelden van onderzoek dat vereist is om projecten zoals die op de Zuidas gemaakt worden ook daadwerkelijk te kunnen realiseren. Zo kwamen er kaartjes voorbij van de luchtkwaliteit, schaduwwerking en maximale hoogte in verband met Schiphol. Maar, wist jij dat er ook onderzoek gedaan wordt naar vleermuisroutes alvorens er gebouwd gaat worden?

De leerlingen hebben kunnen ontdekken wat er allemaal komt kijken bij het realiseren van een plan, er zijn talloze interessante voorbeelden langs gekomen en de leerlingen zijn geprikkeld om aardrijkskundig naar de wereld te gaan kijken. Met andere woorden, het was een geslaagde excursie!

  

 info@spinozalyceum.nl

 020 - 5 777 444