Ongevraagde reclame-activiteiten van huiswerkinstituten de Uil en Orbit op ouderavonden.

Met enige regelmaat gebeurt het dat particuliere huiswerkinstituten met name op ouderavonden zonder overleg of toestemming van de school, vóór de school, op de trappen of zelfs ín de school, reclame maken voor hun diensten. 
Ook op de ouderavond van 8 december werden ouders ongevraagd geconfronteerd met ongewenste reclame-activiteiten, in dit geval flyers van Huiswerkinstituut de Uil en Huiswerkinstituut Orbit . Van verschillende ouders en docenten kregen wij vragen of wij met deze instituten samenwerkten of deze aan konden bevelen. 
Het antwoord is simpel: nee! Wij onderhouden geen (commerciële) banden met enig huiswerkinstituut in Amsterdam en omgeving noch hebben wij hen toestemming gegeven om actief op onze school en onder ouders te werven voor hun diensten. M.a.w. wij stellen dit soort activiteiten niet op prijs en vinden het verwarrend dat ouders hiermee lastig gevallen worden. Wij betreuren deze gang van zaken en hebben deze instituten andermaal van ons standpunt op de hoogte gesteld.
Onze school biedt o.a. door het dagelijkse Daltonuur (4e lesuur) meer ruimte voor extra verdieping en/of begeleiding op lesstof of (huiswerk)taken. Of externe huiswerkhulp nodig en zinvol geacht wordt, is allereerst een keuze van de ouder en leerling. Soms overlegt een ouder dit met de school en soms, in incidentele gevallen is er contact tussen een externe huiswerkbegeleider en een docent of mentor van onze school.

Namens de schoolleiding,

Jos Catau (rector)

  

 info@spinozalyceum.nl

 020 - 5 777 444