Bijeenkomst Zachte Landing

Woensdag 11 november vond onze tweede bijeenkomst in het kader van de samenwerking met het PO plaats. Het was een groot succes. Acht basisscholen, vertegenwoordigd door 18 directeuren/leerkrachten en IB-ers, 5 ouders, 7 brugklassers, 3 brugklasmentoren, de onderzoeksdocenten en twee conrectoren waren aanwezig.

De onderzoeksdocenten hebben presentatie gehouden over hun onderzoek: ‘Wat maakt voor brugklassers de overgang naar het Spinoza Lyceum ‘erg groot’. Onder het genot van een hapje en een drankje hebben de deelnemers op informele wijze gesproken over:
- Wat kunnen we doen om de samenwerking tussen PO/VO
te verbeteren? 
- Wat kan het VO doen om de landing te verzachten?
- Wat kan het PO doen on de landing te verzachten?
De onderzoeksdocenten hebben gebruik gemaakt van de gelegenheid om hun onderzoeksresultaten nog scherper te krijgen. Het product dat zij maken is een checklist voor basisscholen en middelbare scholen om ‘de landing’ voor leerlingen in de brugklas te verzachten. Zij hebben weer meer input gekregen.

Er is behoefte aan meer samenwerking in allerlei vormen (wederzijds bezoek, afstemming van de curricula, gastlessen en overdracht) en meer van dit soort bijeenkomsten. Gesuggereerde thema’s zijn: Differentiatie, plannen en Engels. Onder andere deze thema’s zijn ter sprake gekomen aan de verschillende tafels. Er was behoefte aan verdieping. We sturen de genodigden een vragenlijst waar hun voorkeur naar uitgaat. Zo kunnen we de samenwerking met de basisscholen verder versterken! 
Bedankt ouders, leerlingen, docenten en Daltonschool De Meer, daltonschool Neptunus, De Rivieren, Rietveldschool, Brede School de Kinkerbuurt, ODS Nellestein, 1ste Monteressori de Wielewaal, voor deze waardevolle bijeenkomst!

  

 info@spinozalyceum.nl

 020 - 5 777 444