Spinoza voor Sanjuna

Bijna 200 leerlingen van het Spinoza lyceum in Amsterdam hebben zich ingespannen om geld te verdienen voor Sanjuna. In groepjes van 4-6 kregen zij 50,- microkrediet om hiermee een activiteit op te zetten om in 2-3 dagen geld te verdienen tijdens de ‘Projectweek’. Ruim 30 groepjes kozen een variëteit aan ‘ondernemingen’: van verkoop van zelf gebakken koekjes, het nemen van polaroidfoto’s, het verkopen van koffie en thee in de rij van het Van Gogh museum tot en met het laten schilderen van een gezamenlijk kunstwerk in het museumkwartier.

Het geweldige bedrag van € 2.650,- werd verdiend dat door de school werd vermeerderd tot het prachtige bedrag van € 3.000,- door het aankopen van het schilderij. Dit bedrag wordt gebruikt voor transport- en import van 20 PC’s die, eveneens door het Spinoza lyceum, werden geschonken aan het lyceum in Empada. We gaan kijken of de PC’s goed op hun plek gekomen zijn en functioneren.

  

 info@spinozalyceum.nl

 020 - 5 777 444