• image
  • image
  • image
  • image
  • image

Dalton voor gevorderden

Op 12 en 13 november j.l. werd de cursus Dalton voor gevorderden georganiseerd.
De cursus, samengesteld door vertegenwoordigers van het Helen Parkhurst (Almere) en het Spinoza Lyceum werd gegeven in Egmond.
In totaal namen 34 docenten van dit keer scholen vijf scholen deel.
Basis voor het programma vormde een eerder gehouden carrousel waartoe docenten van de diverse scholen bij elkaar op bezoek gingen en gezamenlijk ideeën formuleerden voor een deel van de inhoud van het cursusprogramma.
Eerder werd er een samenwerkingsverband gevormd tussen scholen uit Alkmaar, Amsterdam en Purmerend. (AAP) Deze samenwerking werd een aantal jaar geleden uitgebreid toen het Helen Parkhurst uit Almere aanschoof. Dit jaar is de groep gegroeid doordat het Haarlemmermeer Lyceum aanschoof. Dit lyceum wil zo snel mogelijk een daltonschool worden.

Het gevarieerde programma van de cursus werd door velen erg prettig en leerzaam genoemd. 
In het programma is er ruimte gemaakt voor een aantal daltonuren waar docenten informatie kregen over verschillende onderwerpen (zoals “ leren reflecteren”, Moderne Vreemde Talen in de onderbouw, Dalton en de bovenbouw, het portfolio, …) maar zij ook met elkaar onderwerpen aanvulden.
Verder gaf Paul Hendriks (rector Dalton Voorburg) een lezing die als bijzonder inspirerend werd ervaren.

De deelnemers hebben met partners van andere scholen afspraken gemaakt die te maken hebben met hun persoonlijke leervragen. Ze hopen met elkaar invulling aan die vragen te geven. In maart zal er op het Helen Parkhurst een vervolgbijeenkomst georganiseerd worden waar docenten terugkijken op het het proces en waar naar alle waarschijnlijkheid ideeën geopperd worden die in een nieuw op te zetten cursus (cursusjaar 2016 – 2017) een plek krijgen.

Dalton voor gevorderden: een cursus die, ondanks het bijzonder onstuimige weer aan het einde van vrijdag, als prettig en geslaagd is ervaren.

 
spinozalyceum Wil je graag een kijkje nemen op het Spinoza Lyceum? Kom dan langs op een van de open dagen. donderdag 7 februari… https://t.co/1gTHph0r6G
spinozalyceum Koop je kaart voor a.s. woensdag 26 september 12:00 uur want er is geen kaartverkoop aan de deur!
spinozalyceum Omdat de afgelopen dagen nog veel belangstelling bleek te zijn voor de reünie van komende zaterdag, hebben we beslo… https://t.co/9XjXhg5fpN
spinozalyceum Op 29 september reünie 120 jarig bestaan Spinoza Lyceum. Meld je nu aan via de website van de school !
spinozalyceum PERSONEELSMUSICAL Niet alleen de leerlingen doen op het Spinoza Lyceum aan musical, het personeel ook!!! Wij zinge… https://t.co/Y4WlRD4PsL

  

 info@spinozalyceum.nl

 020 - 5 777 444