• image
  • image
  • image
  • image
  • image

Model European Parliament

Dit jaar deden leerlingen van het Spinoza-Lyceum voor de tweede keer mee aan het Model Europian Parliament. 

Leerlingen van in totaal acht scholen vaardigen elk acht leerlingen af die getraind zijn in het opstellen van resoluties en die door samenwerking  in commissies direct ervaren wat Europese samenwerking inhoudt.

In een aantal daltonuren Nederlands en maatschappijwetenschappen is  voorafgaand aan de conferentie uitgebreid aandacht besteed aan welke eisen een resolutie dient te voldoen en is  ingespeeld op de Europese Unie en het land dat de school in de Unie moest vertegenwoordigen.

Dit jaar vertegenwoordigden de leerlingen van het Spinoza-Lyceum, Spanje. In groepjes van twee of drie leerlingen, namen zij plaats in verschillende commissies. (Het Spinoza vaardigde dit jaar tien in plaats van acht leerlingen af). 

 

Gedurende de week van 7 tot en met 12 februari vonden tal van activiteiten plaats.

Op dinsdagmiddag en –avond werd de openingsactiviteit georganiseerd op onze school. Leerlingen kregen oefeningen om elkaar en dan met name de leerlingen van andere scholen, beter te leren kennen.

Op de woensdag en donderdag vonden de echte werkzaamheden plaats. Op een aantal locaties in Amsterdam werkten de leerlingen de gehele dag aan het opstellen van resoluties. Ze leerden in commissieverband  te onderhandelen met leerlingen van andere scholen die weliswaar in dezelfde commissie plaats hadden genomen maar die, daar zij andere landen vertegenwoordigden, andere belangen hadden. Er is heftig maar zeer gedisciplineerd gediscussieerd over onder andere Werkgelegenheid en Sociale Zaken, Verkeer en Toerisme en uiteindelijk zijn er vier resoluties opgesteld. Op donderdagavond werd er in de Ysbreker nog uitvoerig gelobbyd en op vrijdag vond de algemene vergadering MEP in het stadhuis, in de Raadzaal plaats.

 

Deze slot vergadering werd geopend door Simone Kukenheim, wethouder en door Judith Sargentini, Europarlementariër Groenlinks (en oud-leerling van het Spinoza-Lyceum).

Judith noemde het Spinoza en zei dat ze het een zeer prettige school had gevonden.

 

Toen begon de vergadering. De commissies werden voorgezeten door leerlingen die het vorig jaar als besten werden aangewezen en die daardoor geselecteerd waren voor MEP Nederland. 

Bij de behandeling van de resoluties werden de commissies bestookt met een spervuur aan vragen en het was kostelijk om te zien hoe doordacht en vaak professioneel resoluties werden uitgelegd en verdedigd.

Uiteindelijk sloot de Algemene Vergadering MEP met het uitreiken van certificaten en met het bekendmaken van geselecteerden voor de conferentie van MEP Nederland 2017 (welke in September in Den Haag gehouden wordt).

 

De leerlingen waren bijzonder enthousiast en hebben heel veel geleerd en ze hebben nieuwe vriendschappen gesloten met leerlingen van andere scholen. Deelname aan MEP is zeer waardevol en zeker voor herhaling vatbaar.

 

 
spinozalyceum Wil je graag een kijkje nemen op het Spinoza Lyceum? Kom dan langs op een van de open dagen. donderdag 7 februari… https://t.co/1gTHph0r6G
spinozalyceum Koop je kaart voor a.s. woensdag 26 september 12:00 uur want er is geen kaartverkoop aan de deur!
spinozalyceum Omdat de afgelopen dagen nog veel belangstelling bleek te zijn voor de reünie van komende zaterdag, hebben we beslo… https://t.co/9XjXhg5fpN
spinozalyceum Op 29 september reünie 120 jarig bestaan Spinoza Lyceum. Meld je nu aan via de website van de school !
spinozalyceum PERSONEELSMUSICAL Niet alleen de leerlingen doen op het Spinoza Lyceum aan musical, het personeel ook!!! Wij zinge… https://t.co/Y4WlRD4PsL

  

 info@spinozalyceum.nl

 020 - 5 777 444